apaçık düzgünlük

apaçık düzgünlük İng. trivial uniformity

bk. ayırtık düzgünlük.


apaçık düzgünlük için benzer kelimeler


apaçık düzgünlük, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'g', 'ü', 'n', 'l', 'ü', 'k', şeklindedir.
apaçık düzgünlük kelimesinin tersten yazılışı külnügzüd kıçapa diziliminde gösterilir.