arab elması

arab elması

İrice, koyu kırmızı, mayhoş, kiraz mevsiminde yetişen bir çeşit elma.


arab elması için benzer kelimeler


arab elması, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'b', ' ', 'e', 'l', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
arab elması kelimesinin tersten yazılışı ısamle bara diziliminde gösterilir.