araba

araba

a. 1. Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı: “Sarhoşların araba sürmeleri sakıncalıdır.” -E. Şafak. 2. sf. Bu taşıtın aldığı miktarda olan: İki araba saman. Bir araba kömür.


araba

Kağnı.


araba

Araba, bk. arabe


araba İng. wagon

Sirkin barınma ve çeşitli çalışma yerleri olarak kullanılan araba. Arabalar bir yerden başka bir yere gitmede de kolaylık sapar.


araba için benzer kelimeler


araba, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'b', 'a', şeklindedir.
araba kelimesinin tersten yazılışı abara diziliminde gösterilir.