arabî

arabî

Acaba.


Arabi Ar. ¤arab³

öz. a. (arabi:) 1. Arapça. 2. sf. Araplarla ilgili, Araplara özgü olan.


arabî için benzer kelimeler


arabî, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'b', 'î', şeklindedir.
arabî kelimesinin tersten yazılışı îbara diziliminde gösterilir.