aracıl doku

aracıl doku Fr. Gangue, stroma

aracıl doku için benzer kelimeler


aracıl doku, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'o', 'k', 'u', şeklindedir.
aracıl doku kelimesinin tersten yazılışı ukod lıcara diziliminde gösterilir.