arada sırada

arada sırada

zf. Ara sıra: “Arada sırada bana gazete, kitap, mecmua göndermelerini istedim.” -E. İ. Benice.


arada sırada için benzer kelimeler


arada sırada, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'd', 'a', ' ', 's', 'ı', 'r', 'a', 'd', 'a', şeklindedir.
arada sırada kelimesinin tersten yazılışı adarıs adara diziliminde gösterilir.