arafalık

arafalık

Çocukların dinî bayramların bir gün evvel evlerden topladıkları çerez.


arafalık, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'f', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
arafalık kelimesinin tersten yazılışı kılafara diziliminde gösterilir.