arakatkı

arakatkı İng. inclusion, intercalation
arakatkı İng. intercalation

Başka katmanlar arasında bulunan bir katman ya da başka özellikle taşıl kuşaklar arasında bulunan bir taşıl yatağı.


arakatkı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'k', 'a', 't', 'k', 'ı', şeklindedir.
arakatkı kelimesinin tersten yazılışı ıktakara diziliminde gösterilir.