arakı

arakı

İçki, rakı.


arakı

< Ar. arak / arakî: Rakı, üzüm suyundan yapılan içki


arakı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
arakı kelimesinin tersten yazılışı ıkara diziliminde gösterilir.