ardalamak

ardalamak

Geriye kalmak, beklemek, arkada kalmak: Onlarla giderken ardala, seninle konuşacaklarım var.


ardalamak

Tartmak, okkalamak: Şu torbadaki mısırı ardala, bak ne kadar gelir.


ardalamak

Torba, heybe vb. yükü eşeğe ya da bir yere dengeli olarak yüklemek, asmak.


ardalamak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ardalamak kelimesinin tersten yazılışı kamaladra diziliminde gösterilir.