ardıç rakısı

ardıç rakısı

a. Cin.


ardıç rakısı için benzer kelimeler


ardıç rakısı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'ç', ' ', 'r', 'a', 'k', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
ardıç rakısı kelimesinin tersten yazılışı ısıkar çıdra diziliminde gösterilir.