ardışık görüntü

ardışık görüntü

a. ruh b. Bir duyunun kaybolmasından sonra da devam eden görüntü, ardıl görüntü.


ardışık görüntü için benzer kelimeler


ardışık görüntü, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 't', 'ü', şeklindedir.
ardışık görüntü kelimesinin tersten yazılışı ütnürög kışıdra diziliminde gösterilir.