area

area İng. area

anat. Alan, yer, saha.


area için benzer kelimeler


area, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'e', 'a', şeklindedir.
area kelimesinin tersten yazılışı aera diziliminde gösterilir.