area nervi fasyalis

area nervi fasyalis İng. area nervi facialis

anat. Fundus meatus acustici interni'de nazo-dorsal olarak bulunan ve n. facialis'in geçmesine yarayan delik.


area nervi fasyalis için benzer kelimeler


area nervi fasyalis, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'e', 'a', ' ', 'n', 'e', 'r', 'v', 'i', ' ', 'f', 'a', 's', 'y', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
area nervi fasyalis kelimesinin tersten yazılışı silaysaf ivren aera diziliminde gösterilir.