arı ikili sayılama dizgesi

arı ikili sayılama dizgesi İng. pure binary numeration system, pure binary notation, binary notation

0 ve 1 sayamaklarıyla 2 kökünü kullanan bir değişmez köksel sayılama dizgesi, örn. 110,1 sayıtı, arı ikili sayılama dizgesinde "altı buçuk" sayısını gösterir.


arı ikili sayılama dizgesi için benzer kelimeler


arı ikili sayılama dizgesi, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'ı', ' ', 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
arı ikili sayılama dizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegzid amalıyas iliki ıra diziliminde gösterilir.