ikili sayı dizgesi

ikili sayı dizgesi İng. binary number system, binary system, dyadic number system

Sayılan 2 tabanına göre gösteren sayı dizgesi, Anlamdaş. ikici.


ikili sayı dizgesi için benzer kelimeler


ikili sayı dizgesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
ikili sayı dizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegzid ıyas iliki diziliminde gösterilir.