arık eksiksizlik

arık eksiksizlik İng. weak completeness

Arık ilingeye göre eksiksizlik.


arık eksiksizlik için benzer kelimeler


arık eksiksizlik, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'ı', 'k', ' ', 'e', 'k', 's', 'i', 'k', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
arık eksiksizlik kelimesinin tersten yazılışı kilziskiske kıra diziliminde gösterilir.