arık gözlü

arık gözlü Fr. Amblyope

arık gözlü için benzer kelimeler


arık gözlü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'ü', şeklindedir.
arık gözlü kelimesinin tersten yazılışı ülzög kıra diziliminde gösterilir.