arka müziği

arka müziği

a. tiy. Bir oyunda hareket ve sözlerin yanı sıra etkiyi artırmak için hafifçe çalınan müzik.


arka müziği İng. background music

Bir oyunda hareket ve sözlerin yanısıra etkiyi artırmak için yer alan hafife çalınan müzik.


arka müziği için benzer kelimeler


arka müziği, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', ' ', 'm', 'ü', 'z', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
arka müziği kelimesinin tersten yazılışı iğizüm akra diziliminde gösterilir.