arkabakım

arkabakım İng. background

Bir olgu ya da kavramı hazırlayan bağlam, koşul ya da durum.


arkabakım, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
arkabakım kelimesinin tersten yazılışı mıkabakra diziliminde gösterilir.