arkaik

arkaik Fr. archaïque

sf. 1. Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan. 2. ed. Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan (eski söz veya deyim).


arkaik

bk. eski


arkaik

Antik'ten önceki ilk eski Yunan kültür akımı.


arkaik için benzer kelimeler


arkaik, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'i', 'k', şeklindedir.
arkaik kelimesinin tersten yazılışı kiakra diziliminde gösterilir.