arkalu

arkalu

Kuvvetli, yardımcıları çok olan.


arkalu, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'l', 'u', şeklindedir.
arkalu kelimesinin tersten yazılışı ulakra diziliminde gösterilir.