arkardaş

arkardaş

Arkadaş.


arkardaş, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'r', 'd', 'a', 'ş', şeklindedir.
arkardaş kelimesinin tersten yazılışı şadrakra diziliminde gösterilir.