arkeen

arkeen Fr. archéen

a. jeol. Kambriyumlardan önce oluşan en eski yer katı.


arkeen Fr. archéen

(jeoloji)


arkeen, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'e', 'e', 'n', şeklindedir.
arkeen kelimesinin tersten yazılışı neekra diziliminde gösterilir.