arkeri

arkeri

Düz yol.


arkeri, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
arkeri kelimesinin tersten yazılışı irekra diziliminde gösterilir.