arkespor

arkespor Fr. archéspore

(botanik)


arkespor, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'e', 's', 'p', 'o', 'r', şeklindedir.
arkespor kelimesinin tersten yazılışı ropsekra diziliminde gösterilir.