arkılımag

arkılımag

Arka çıkmak, yardım etmek.


arkılımag, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, g harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'a', 'g', şeklindedir.
arkılımag kelimesinin tersten yazılışı gamılıkra diziliminde gösterilir.