arkıt

arkıt

a. hlk. Köy evlerinde kapıların arkasına konulan kalın kuşak.


arkıt

Çocukları korkutmak için kullanılan bir söz, öcü.


arkıt

1. Dövenle boyunduruğu birbirine bağlıyan ok. 2. Okun ucuna takılan ağaç ağırlık. 3. Köy evlerinde kapıların arkasına konulan kalın kuşak. 4. Asma çubuğunu tutmaya yarıyan ve barana denilen ucu çatallı ağaçlar arasına uzatılan düz bir ağaç. 5. Kızakların ardına önüne çakılan ve tutunmaya yarıyan eğri ağaç. 6. Semerin eğri ağaçları. 7. Çadır üzerine çatı yerine konulan ağaç. 8. Çadırın yatay direği.


arkıt

Irmakta balık avlamaya yarıyan, kelek şeklinde bir çeşit kayık.


arkıt

Dağ beli, geçit.


arkıt

Alaçık türü çadırlarda, ana direğin üzerine enine atılan kamışlar


arkıt

Düvenin çekilmesini sağlayan araç. (Mamatlar *Eğridir -Isparta)


arkıt, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'ı', 't', şeklindedir.
arkıt kelimesinin tersten yazılışı tıkra diziliminde gösterilir.