arkitektura

arkitektura Dgr. architettura

Tiyatro tarihinde rönesans sahne mimarisi üzerine yazılan ilk kitap. Kitabın yazarı, tiyatro sahnesine derinlik kavramını getiren Sebastiano Serlio'dur.


Arkitektura Dgr. İtl. Architettura

Tiyatro tarihi içinde aynı adı taşıyan iki önemli kitabın adı : 1. İ Ö 16-13 yılları arasında Vitrivius'un yazdığı on ciltlik mimarlığa ilişkin yapıt; beşinci cilt Roma tiyatrosu yapısı üzerineydi. Bu kitap 1484te bulunduğunda Rönesans mimarları bunun Yunan yapısı olduğunu sanmışlardı. 2. Sebastiano Serlio'nun 1551'de yazdığı sahne uygulayımına ilişkin yapıt. Serlio bu yapıtta ilk kez sahnedeki görüngü sorununu bilimsel bir yolla çözümlemiştir.


arkitektura, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'i', 't', 'e', 'k', 't', 'u', 'r', 'a', şeklindedir.
arkitektura kelimesinin tersten yazılışı arutketikra diziliminde gösterilir.