arkmak

arkmak

Yardım etmek: Bana biraz arkıver de şu iş çabuk bitsin.


arkmak

Bir şey arkaya sarkmak.


arkmak

Sarkmak, ağır gelmek: Eşeğiñ yükü sağına arkmış.


arkmak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
arkmak kelimesinin tersten yazılışı kamkra diziliminde gösterilir.