arktik

arktik Fr. arctique

sf. coğ. Kuzey Kutbu'yla ilgili, Kuzey Kutbu yakınında olan: Arktik kuşak.


arktik İng. arctic

Kuzey kutup bölgesine ait.


arktik İng. arctic

(Lat. arcticus = kuzey kutbu ile ilgili): Kuzey kutbuna ya da kuzey kutup bölgesine ait.


arktik için benzer kelimeler


arktik, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
arktik kelimesinin tersten yazılışı kitkra diziliminde gösterilir.