arnavut bacası

arnavut bacası İng. dormer

(Mimarlık) Tavan arasının ışık aldığı çatı penceresi. a. bk. dam penceresi.


arnavut bacası için benzer kelimeler


arnavut bacası, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'n', 'a', 'v', 'u', 't', ' ', 'b', 'a', 'c', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
arnavut bacası kelimesinin tersten yazılışı ısacab tuvanra diziliminde gösterilir.