duman bacası

duman bacası İng. smoke outlet

Üst sahnenin tavanında bulunan duman ve kokuyu çeken baca.


duman bacası için benzer kelimeler


duman bacası, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'm', 'a', 'n', ' ', 'b', 'a', 'c', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
duman bacası kelimesinin tersten yazılışı ısacab namud diziliminde gösterilir.