peri bacası

peri bacası

a. jeol. Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi.


peri bacası Osm. peri ehrâmı

(peri piramidi) (coğrafya, jeoloji)


peri bacası İng. Earth pyramid

Kolaylıkla aşınabilen materyellerden yapılı, sivri kule ya da piramid görünüşlü yer biçimleri.


peri bacası için benzer kelimeler


peri bacası, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'i', ' ', 'b', 'a', 'c', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
peri bacası kelimesinin tersten yazılışı ısacab irep diziliminde gösterilir.