peri oyunu

peri oyunu

a. tiy. Olağanüstü ögelere ve büyüye ağırlık veren bir tür sahne eseri.


peri oyunu İng. fairy, fairy play, fairy scene

Halk efsaneleri ile peri masallarının olağandışı dünyasını, göz kamaştırıcı ve büyüleyici donatımla sağlayan, gerçekliği yansıtmaya yönelik imgesel öğelerle bezenmiş oyun biçimi.


peri oyunu için benzer kelimeler


peri oyunu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'i', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
peri oyunu kelimesinin tersten yazılışı unuyo irep diziliminde gösterilir.