arsa payı

arsa payı

a. Kat mülkiyeti söz konusu olduğu yerlerde bağımsız bölümlere tahsis edilen mülkiyet payı.


arsa payı için benzer kelimeler


arsa payı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 's', 'a', ' ', 'p', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
arsa payı kelimesinin tersten yazılışı ıyap asra diziliminde gösterilir.