asabkıl

asabkıl

Yorgunluktan aptal olan.


asabkıl, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'a', 'b', 'k', 'ı', 'l', şeklindedir.
asabkıl kelimesinin tersten yazılışı lıkbasa diziliminde gösterilir.