aşağı akım

aşağı akım İng. downstream

aşağı akım için benzer kelimeler


aşağı akım, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
aşağı akım kelimesinin tersten yazılışı mıka ığaşa diziliminde gösterilir.