asalakkıran

asalakkıran İng. parasiticide

Asalaklara karşı kullanılan ve onları öldürücü etkisi olan (ilâç).


asalakkıran İng. parasiticide

Asalaklara karşı kullanılan ve onlara öldürücü etkisi olan, parazitisit.


asalakkıran, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'a', 'l', 'a', 'k', 'k', 'ı', 'r', 'a', 'n', şeklindedir.
asalakkıran kelimesinin tersten yazılışı narıkkalasa diziliminde gösterilir.