asaleten atama

asaleten atama

a. huk. Asaleten atamak işi: Asaleten ataması yapıldı.


asaleten atama için benzer kelimeler


asaleten atama, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'a', 'l', 'e', 't', 'e', 'n', ' ', 'a', 't', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
asaleten atama kelimesinin tersten yazılışı amata netelasa diziliminde gösterilir.