âşığın gözü kördür

âşığın gözü kördür

“kendisini aşka kaptıran kimse, sevgilisinin kusurlarını görmediği gibi çevresinde olup bitenlerle de ilgilenmez” anlamında kullanılan bir söz.


âşığın gözü kördür için benzer kelimeler


âşığın gözü kördür, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, â harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'â', 'ş', 'ı', 'ğ', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', ' ', 'k', 'ö', 'r', 'd', 'ü', 'r', şeklindedir.
âşığın gözü kördür kelimesinin tersten yazılışı rüdrök üzög nığışâ diziliminde gösterilir.