aşırı tasarruf kuramı

aşırı tasarruf kuramı

bk. tutumluluk çelişkisi


aşırı tasarruf kuramı için benzer kelimeler


aşırı tasarruf kuramı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 't', 'a', 's', 'a', 'r', 'r', 'u', 'f', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
aşırı tasarruf kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk furrasat ırışa diziliminde gösterilir.