emek tasarruf edici teknik

emek tasarruf edici teknik İng. labour - saving technique

Veri teknoloji ve aynı eş ürün eğrisi üzerinde kalma koşuluyla, ücretlerin faize göre yükselmesi nedeniyle, bir ürünün üretiminde emeğin yerine sermayenin kullanılması.


emek tasarruf edici teknik için benzer kelimeler


emek tasarruf edici teknik, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'm', 'e', 'k', ' ', 't', 'a', 's', 'a', 'r', 'r', 'u', 'f', ' ', 'e', 'd', 'i', 'c', 'i', ' ', 't', 'e', 'k', 'n', 'i', 'k', şeklindedir.
emek tasarruf edici teknik kelimesinin tersten yazılışı kinket icide furrasat keme diziliminde gösterilir.