emek tasarruf edici teknolojik gelişme

emek tasarruf edici teknolojik gelişme İng. labour saving technological change

Faktör fiyat oranları sabitken, sermayenin verimliliğini emeğin verimliliğine göre daha çok artırdığı için, emek yerine sermayenin kullanımını özendiren teknolojik gelişme.


emek tasarruf edici teknolojik gelişme için benzer kelimeler


emek tasarruf edici teknolojik gelişme, 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'm', 'e', 'k', ' ', 't', 'a', 's', 'a', 'r', 'r', 'u', 'f', ' ', 'e', 'd', 'i', 'c', 'i', ' ', 't', 'e', 'k', 'n', 'o', 'l', 'o', 'j', 'i', 'k', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
emek tasarruf edici teknolojik gelişme kelimesinin tersten yazılışı emşileg kijolonket icide furrasat keme diziliminde gösterilir.