bireysel tasarruf

bireysel tasarruf İng. individual saving

Tüketicinin elde ettiği gelirin harcanmayan kısmı.


bireysel tasarruf için benzer kelimeler


bireysel tasarruf, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'e', 'y', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'a', 's', 'a', 'r', 'r', 'u', 'f', şeklindedir.
bireysel tasarruf kelimesinin tersten yazılışı furrasat lesyerib diziliminde gösterilir.