aşırı taşkınlık

aşırı taşkınlık İng. hypomania

Taşkın-çökümlü ruh hastalarında görülen aşırı etkinlik, konuşkanlık ve girişkenlik durumları.


aşırı taşkınlık için benzer kelimeler


aşırı taşkınlık, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 't', 'a', 'ş', 'k', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
aşırı taşkınlık kelimesinin tersten yazılışı kılnıkşat ırışa diziliminde gösterilir.