aşkar gözü

aşkar gözü

Bir çeşit içki kadehi.


aşkar gözü için benzer kelimeler


aşkar gözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'k', 'a', 'r', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
aşkar gözü kelimesinin tersten yazılışı üzög rakşa diziliminde gösterilir.