asker ocağı

asker ocağı

a. ask. Askerlik ödevinin yapıldığı kışla, ordugâh, tahkimli bölge, gemi, tersane vb. hizmet yerleri.


asker ocağı için benzer kelimeler


asker ocağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'k', 'e', 'r', ' ', 'o', 'c', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
asker ocağı kelimesinin tersten yazılışı ığaco reksa diziliminde gösterilir.