askılık kavram

askılık kavram İng. portmanteau concept

Demokrasi, hoşgörü, yetkeci kişilik gibi birden çok bileşeni bulunan ya da çokboyutlu olan kavram.


askılık kavram için benzer kelimeler


askılık kavram, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'a', 'v', 'r', 'a', 'm', şeklindedir.
askılık kavram kelimesinin tersten yazılışı marvak kılıksa diziliminde gösterilir.