aşkın genişleme

aşkın genişleme İng. transcendental extension

Bir oyutun cebirsel olmayan genişlemesi.


aşkın genişleme için benzer kelimeler


aşkın genişleme, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'k', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
aşkın genişleme kelimesinin tersten yazılışı emelşineg nıkşa diziliminde gösterilir.